Onlayn
Ta'lim
Cheksiz
Bilim


Русская версия сайта

Fa'nlar

Kitoblar

Yangi kiritilgan ma'lumotlar

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Kvadrat funksiyalar 2-dars
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Irrational tenglama va tengsizliklar sifatlirog'i
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Kvadrat funksiyalar. 1-dars
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: DTM. Trigonometriya asoslari 2- dars
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: DTM. Trigonometriya asoslari 1-dars
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriya Yarim burchak
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriya Qo'shish formulalari 2 - dars
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriya Ikkilangan burchak 1 dars
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriya Ikkilangan burchak 2 - dars
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 10-sinf
Mavzu: ONA TILI. Leksikalogiya.So'z va leksika. Ko'chma ma'no turlari
Matn: ONA TILI. Leksikalogiya.So'z va leksika. Ko'chma ma'no turlari...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriya qo'shish formulalari
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriya Keltirish formulalari
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 9-sinf
Mavzu: ONA TILI. Orfografiya. Imlo qoidalari. Unlilar imlosi
Matn: ONA TILI. Orfografiya. Imlo qoidalari. Unlilar imlosi...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriyaning asosiy ayniyatlari
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometrik tenglamalar I bo'lim
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometrik tenglamalar H bo'lim
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometrik tenglamalar C bo'lim
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometrik tenglamalar 2- dars
Matn:
...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometrik tenglamalar 1 dars
Matn:

Trigonometriyada transendent tenglamada qatnashayotgan o’zgaruvchilar ustida trigonomet...


Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometriya Boshlang'ich tushunchalar
Matn: ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Kvadrat funksiyalar 2-dars
Matn:
Kvadrat funksiyalar va

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 8-sinf
Mavzu: Chiziqli funksiya 2-dars
Matn: Chiziqli funksiya f(x)=kx+b formula bilan aniqlanadigan funksiya, bunda k ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 8-sinf
Mavzu: Chiziqli funksiya 1-dars
Matn: Chiziqli funksiya f(x)=kx+b formula bilan aniqlanadigan funksiya, bunda k ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 6-sinf
Mavzu: Yozuvda aks etmaydigan fonetik hodisalar
Matn:

Fonetik oʻzgarishlar, tovush oʻzgarishlari, fonetik jarayonlar — nutq jarayonida...


Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 5-sinf
Mavzu: Tovushlar tasnifi
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 5-sinf
Mavzu: Qo'shib ajratib yozish imlosi. Bosh harflar imlosi. Chiziqcha bilan yozish imlosi
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Jahon Tarixi 6-sinf
Mavzu: Eneolit va bronza davri
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Jahon Tarixi 6-sinf
Mavzu: Urug'chilik jamiyati
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Jahon Tarixi 5-sinf
Mavzu: Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Jahon Tarixi 5-sinf
Mavzu: Qadimgi tarix taraqqiyotining boshlanishi
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Jahon Tarixi 5-sinf
Mavzu: Qadimgi Dunyo
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 10-sinf
Mavzu: Hozirgi o'zbek adabiy tili fan sifatida.
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 9-sinf
Mavzu: Fe'lning munosabat shakllari. Zamon, shaxs-son, mayl
Matn: ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Biologiya Kurs +
Mavzu: Biomolekulalar
Matn:

Biopolimerlar (bio... va polimerlar) — barcha tirik organizmlarning hayot faoliy...


Muallif: REPETITOR SERVIS
Matematika 10-sinf
Mavzu: Hosilalar
Matn: Hosila — differensial hisobning asosiy tushunchasi. U funksiya oʻzgarishi tezligini...

Muallif: WESTMINSTER ACADEMY
Matematika 6-sinf
Mavzu: MA`NFIY VA MUSBAT SONLAR
Matn: Manfiy sonlar — noldan kichik haqiqiy sonlar; musbat sonlarning qarama-qarshisi (qarang Qa...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Matematika Kurs +
Mavzu: Logarifmning aniqlanish sohasi
Matn: ...

Muallif: Yondaftar
Rus tili 6-sinf
Mavzu: Правописание "И" - "Ы" после "Ц"
Matn: Правописание "И" - "Ы" после "Ц"...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Rus tili 7-sinf
Mavzu: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Matn: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Funksiya
Matn: Funksiya — matematikaning eng muhim va umumiy tushunchalaridan biri. Funksiyaning turlari ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Matematika 9-sinf
Mavzu: Kvadrat tenglama
Matn: Kvadrat tenglama — matematikada koʻp hadli, bir oʻzgaruvchili va ikkinchi darajali ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Ona tili 7-sinf
Mavzu: ONA TILI. Fe'lning vazifa shakllari. Sof fe'l va sifatdoshning ifodalanishi
Matn: ONA TILI. Fe'lning vazifa shakllari. Sof fe'l va sifatdoshning ifodalanishi...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Biologiya 9-sinf
Mavzu: Biologiya: Odam Anatomiyasi "QON"
Matn: Qon — odam va umurtqali hayvonlarning qon aylanish sistemasida aylanib yuradigan su...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Matematika 6-sinf
Mavzu: Oxirgi raqamni topish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Matematika 6-sinf
Mavzu: Umumiy bo'luvchilar sonini topish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 10-sinf
Mavzu: Ko'rsatkichli tenglamalar
Matn: Koʻrsatkichli tenglama yoki darajali tenglama — matematik darajasi koʻ...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 10-sinf
Mavzu: Ko'rsatkichli tenglamalar 2-dars
Matn: Koʻrsatkichli tenglama yoki darajali tenglama — matematik darajasi koʻ...

Muallif: REPETITOR SERVIS
Matematika 6-sinf
Mavzu: EKUK VA EKUB TOPISH SIRLARI
Matn: Ushbu video darsimiz orqali EKUB VA EKUKni topishni oson o’rganib olishingiz mumkin.
...

Muallif: WESTMINSTER ACADEMY
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: INGLIZ TILI - Articles - a, an | Artikllar
Matn: Artikl haqida umumiy tushuncha 1. Artikl otlar oldida ishlatiladigan maxsus so‘zl...

Muallif: Yondaftar
Rus tili Kurs +
Mavzu: RUS TILIDA SALOMLASHISH
Matn:
САЛОМЛАШИШ ВА ТИЛАК-ИСТАК БИЛДИРИШ ---- ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
Салом! ---- Приве...

Muallif: Yondaftar
Biologiya 11-sinf
Mavzu: Markaziy Osiyo va O’zbekistonning tabiiy ekosistemalari
Matn: Markaziy Osiyo va O’zbekistonning tabiiy ekosistemalari...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 11-sinf
Mavzu: Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi
Matn: Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi...

Muallif: Free Study
Iqtisod Kurs +
Mavzu: 1C Buxgalteriya 1.3 - ishga qabul qilish!
Matn: 1C Buxgalteriya 1.3 - ishga qabul qilish!...

Muallif: Free Study
Iqtisod Kurs +
Mavzu: 1C. Korxonani kontragentlarini ro'yxatga olish.
Matn: Kontragent bu korxona oldi-sotdi munosabatlarini rasmiylashtirishda qatnashadigan tashkilo...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: INGLIZ TILI - PREDLOGLAR TO'LIQ DARS # 11 DARS
Matn: Xatto ingliz tilini mukammal biladiganlar ham predloglar borasida qiynalishadi. Negaki, ul...

Muallif: Free Study
Informatika 8-sinf
Mavzu: Windows yozish
Matn: Windows yozish...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 10-sinf
Mavzu: Hosila 2-dars
Matn: Hosila — differensial hisobning asosiy tushunchasi. U funksiya oʻzgarishi tezligini...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 10-sinf
Mavzu: Hosila
Matn: Hosila — differensial hisobning asosiy tushunchasi. U funksiya oʻzgarishi tezligini...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Chiziqli tenglamalar
Matn: Chiziqli tenglama — bu ikkala tomoni ham birinchi darajali (nomaʼlum) koʻphadlardan iborat...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Sifat va uning darajalanishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Biologiya 10-sinf
Mavzu: Hayotning hujayra darajasi
Matn: Hujayra - barcha hayot organizmlarning tuzilish, tarkibiy va funksional birligidir (virusl...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 8-sinf
Mavzu: Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: EVEREST EDUCATION
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: 8 ta muhim sabab ingliz tilini o'rganishga || Top reasons to learn English
Matn: 8 ta muhim sabab ingliz tilini o'rganishga || Top reasons to learn English
Matn ustid...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Qo'shimchalar va so'z yasalishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Free Study
Informatika 9-sinf
Mavzu: Word dasturida ishlash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: TO BE feli
Matn: "To Be" fe'li ingliz tilida eng ko'p qo'llaniladigan fe'llardan biri hisoblanadi. Ko'pgina...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Geometrik progressiya 2-dars
Matn: Geometrik progressiya - har bir hadining oldingi hadiga nisbati oʻzgarmas boʻlgan s...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 9-sinf
Mavzu: Geometrik progressiya 1-dars
Matn: Geometrik progressiya - har bir hadining oldingi hadiga nisbati oʻzgarmas boʻlgan s...

Muallif: Yondaftar
Biologiya 10-sinf
Mavzu: Yashash uchun kurash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Informatika 10-sinf
Mavzu: Access 2010
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Free Study
Informatika Kurs +
Mavzu: Photoshop dasturida ishlash 2 dars
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 6-sinf
Mavzu: Bo'linish belgilari 2 qism
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 6-sinf
Mavzu: Bo'linish belgilari
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Geografiya 10-sinf
Mavzu: Geografiya fanining tarixi va hozirgi davrdagi rivojlanishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Free Study
Informatika Kurs +
Mavzu: Photoshop dasturida ishlash 1 dars
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 5-sinf
Mavzu: SONLARNI QO'SHISH
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: EVEREST EDUCATION
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: Beginner English | Nutq qismlari | ikkinchi dars
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: EVEREST EDUCATION
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: Beginner English | "To be" fe'li | uchinchi dars
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: EVEREST EDUCATION
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: Beginner English | Present Continuous tense | to'rtinchi dars
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: EVEREST EDUCATION
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: Beginner english | Present Simple | lesson #5
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: BUKHARA EDUCATION
Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural,ratsional,haqiqiy va butun sonlar
Matn: Natural son deb sanash (sanoq) uchun ishlatiladigan sonlarga aytiladi. Natural sonl...

Muallif: GRADATSIYA
Biologiya 9-sinf
Mavzu: Qon aylanishi
Matn: Qon aylanishi - yurak qisqarishi tufayli qonning qon oʻtkazish sistemasida harakatl...

Muallif: EVEREST EDUCATION
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: Ingliz tili 0 dan || Get fe'li qo'llanishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: EVEREST EDUCATION
Ingliz tili Kurs +
Mavzu: Beginner English | Ingliz tili 0 dan | birinchi dars
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: GRADATSIYA
Kimyo 10-sinf
Mavzu: Spirtlar
Matn: Spirtlar — uglevodorodlarning toʻyingan uglerod atomlarida bir yoki bir nechta gidr...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kislorod +(laboratoriya ishi)
Matn: Kislorod (lot. Oxygenium, yun. oxys — nordon va gennao — tugʻmoq), O — Mendeleyev d...

Muallif: Free Study
Informatika Kurs +
Mavzu: Photoshop dasturida stiker yasash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Biologiya 10-sinf
Mavzu: YERDA HAYOT PAYDO BÓLISH NAZARIYALARI
Matn: Hayotning paydo boʻlishi - tirik organizmlarning paydo boʻlishi va rivojlanishi toʻ...

Muallif: Yondaftar
Informatika Kurs +
Mavzu: Visual c# dasturlash tili
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Iqtisod Kurs +
Mavzu: BIZNES FAOLIYATIDA MARKETING
Matn: KICHIK BIZNESDA MARKETING FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

21.1. Kichik biz...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: HAJMLARNING HISOBLANISHI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ona tili 6-sinf
Mavzu: XUSUSIYAT,HAJM-O'LCHOV,MAKON-ZAMON SIFATLARI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)So'roq gap turlari
Matn: Birinchi who Bu olmosh shaxslar qarshi ishlatiladi. Bosh kelishik — faqat:...

Muallif: Yondaftar
Matematika 6-sinf
Mavzu: Tub sonlarni topishning tezkor usuli
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 10-sinf
Mavzu: Alkanlarning olinishi va fizik xossalari
Matn: Alkanlar — to‘yingan uglevodorodlarning xalqaro nomenklatura bo‘yicha atalishi. Parafinlar...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 11-sinf
Mavzu: Foiz konsentratsiya mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Fizika 11-sinf
Mavzu: FARADEY QONUNI ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA HODISASI
Matn: Faradey qonuni - elektrolizning miqdoriy qonunlari. M. Faradey ochgan (1833—34). Fa...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Predloglar
Matn: Predloglar qisqa so`zlar (on, in,to) bo`lib, odatda ot oldidan ishlatiladi.
Xatto i...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: O'NLI KASRLARNI QO'SHISH VA AYIRISH
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Kishilik olmoshlarining to'ldiruvchi shakli
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub
Matn: Parallelepiped (yun. parallelos — parallel va epipedon — tekislik) — qaramaqarshi y...

Muallif: Yondaftar
Ona tili 5-sinf
Mavzu: Son so'z turkumi
Matn: Son (tilshunoslikda) —1) mustaqil soʻz turkumlaridan biri; predmetning miqdorini, s...

Muallif: Yondaftar
Jahon Tarixi 10-sinf
Mavzu: 1946-1991-yillarda Hindiston va Pokiston.
Matn: 1971-yilda Hindiston — Pokiston davlatlari o‘rtasida yana urush boshlandi. Bunga Pokiston...

Muallif: Yondaftar
Matematika 9-sinf
Mavzu: Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani hadlari yig‘indisini topish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 11-sinf
Mavzu: Atom tuzilishi.Yadro reaksiyalari
Matn: Mavzu matni uchun keltirilgan sahifalarni ko'ring:
Fizika 9 sinf:Atom yadrosining tuz...

Muallif: Yondaftar
Biologiya 9-sinf
Mavzu: VIRUSLAR.HAYOTNING HUJAYRASIZ SHAKLLANISHI.
Matn: Viruslar (lot. virus — zahar) — faqatgina tirik hujayralarda koʻpayib, oʻsimlik, ha...

Muallif: Yondaftar
Matematika 8-sinf
Mavzu: KOORDINATALAR TEKKISLIGI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng) Noto'g'ri fe'llar
Matn:

Ingliz tilida taxminan 180 dan ortiq notog’ri fe&rsq...


Muallif: Yondaftar
Kimyo 10-sinf
Mavzu: Murakkab efirlar Olinishi va xossalari
Matn: Murakkab efirlar — organik birikmalar. Murakkab efirlarda uglevodorod radikali orga...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: KASRLARNI TAQQOSLASH
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 6-sinf
Mavzu: KASRLARNI UMUMIY MAXRAJGA KELTIRISH
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Gap turlari
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 8-sinf
Mavzu: Kasrlarni qisqartirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Geometriya 10-sinf
Mavzu: Konus
Matn: Konus (yun. konos — dubulgʻa uchi) — yopiq konus sirt va uni hosil qiluvchilarni ke...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Kishilik olmoshlari
Matn: Kishilik olmoshlari Ingliz tilida sen va siz olmoshlari uchun you ishlatiladi. Ayollar uc...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Fe'llar
Matn: Transkripsiyasi bilan tartibsiz fe'llar jadvali. Tarjima bilan birga ingliz tilidagi asosi...

Muallif: Yondaftar
Matematika 7-sinf
Mavzu: Yig‘indi va ayirmaning kvadrati
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 7-sinf
Mavzu: KOMBINATORIKA
Matn: Kombinatorika (lot. combinare -birlashtirish), kombinator analiz, kombinator matema...

Muallif: Yondaftar
Geografiya 6-sinf
Mavzu: Avstraliya
Matn: Rasmiy nomi - Avstraliya Ittifoqi. Poytaxti - Kanberra. Hududi - 7682300 km.kv. Davlat til...

Muallif: Yondaftar
Fizika 10-sinf
Mavzu: AYLANA VA ILGARILANMA HARAKATNING O'ZGARISHI
Matn: Aylanma harakat – qattiq jism aylanganda uning aylanish o‘qida yotmagan har bir nuq...

Muallif: Yondaftar
Matematika 8-sinf
Mavzu: Tenglamalar sistemasini o‘rniga qo‘yish usulida
Matn: Maqola matni bu sahifada...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 10-sinf
Mavzu: TO'YINGAN BIR ATOMLI SPIRTLAR
Matn: Bir atomli to`yingan spirtlar deb to`yingan uglevodorodlar molekulasidagi bitta vodorod at...

Muallif: Yondaftar
Fizika 8-sinf
Mavzu: ELEKTR LAMPASI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 9-sinf
Mavzu: SUV,MODDA,FILTR
Matn: Suv, vodorod oksid, H2O — vodorod (11,19%) va kislorod (88,81%)dan iborat eng sodda...

Muallif: Yondaftar
Informatika 7-sinf
Mavzu: Axborotlarni kompyuterda tasvirlanishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Fizika 8-sinf
Mavzu: TABIATDA ELEKTR HODISALARI(chaqmoq)
Matn: Chaqmoq — atmosferada yuz beradigan uchqunli elektr razryadi. Bulutlar bilan bulutl...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 10-sinf
Mavzu: Etilen qatori uglevodorodlari, Alkenlar haqida umumiy ma’lumot
Matn: Alkenlar – tarkibida qo‘shbog‘ bo‘lgan to‘yinmagan uglevodorodlar. A.ning juda ko‘p...

Muallif: Yondaftar
Ona tili 5-sinf
Mavzu: Urg'u va uning turlari
Matn: So'z bo'g'inlaridan biri yoki gap tarkibidagi bo'laklardan birining boshqalariga qaraganda...

Muallif: Yondaftar
Kurs+ 11-sinf
Mavzu: DTM TEST ONLINE ENG OSON USLUBI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: Katta, kichik va teng belgilari
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: Qo'shish 10 gacha
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: Ayirish 20 gacha
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: OKSIDLAR
Matn: Oksid - biri kislorod boʻlgan, ikki elementdan tarkib topgan modda. Oksidlar kimy...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 10-sinf
Mavzu: Fenollar va aromatik spirtlar
Matn: Fenollar — gidroksil guruxlari aromatik yadro uglerod atomlari bilan bevosita bogʻl...

Muallif: Yondaftar
Matematika 7-sinf
Mavzu: Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: Foizlar
Matn: Foiz (lotincha pro cento - yuzdan so'zidan kelib chiqqa...

Muallif: Yondaftar
Matematika 7-sinf
Mavzu: Qavslarni ochish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ona tili 7-sinf
Mavzu: So'z turkumlari
Matn: Soʻz turkumlari — tildagi soʻzlarning ularda umumiy kategorial maʼnoning (maye. otl...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: Vodorod
Matn: Vodorod (Hydrogenium), H—Mendeleyev davriy sistemasining birinchi guruhiga mansub k...

Muallif: Yondaftar
Huquq 9-sinf
Mavzu: O'zbekiston respublikasining mamuriy-hududiy va davlat tuzilishi
Matn: Oʻzbekiston respublikasining maʼmuriy-hududiy tuzilishi — Oʻzbekiston hududining ma...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: Moddaning xossalari,fizik va kimyoviy uzgarishi
Matn:

Fizik xususiyatlar nima?

Fizik xususiyatlar bu moddaning haqiqiy tarkibini o'zg...


Muallif: Yondaftar
Fizika 8-sinf
Mavzu: Elektr toki
Matn: Elektr toki — elektr zaryadlarining tartibli harakati. Elektr toki paydo boʻlishi v...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 10-sinf
Mavzu: Alkinlar
Matn: Alkinlar — molekulasida uchlamchi bogʻ boʻlgan atsetilen qatori toʻyinmagan ug...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 9-sinf
Mavzu: Rux
Matn: Rux (Zincum), Zn — Mendeleyev davriy sistemasining 12- (avvalgi, yigʻiq...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: KISLOTALAR
Matn: Kislota va asoslar - kimyoviy birikmalarning katta guruhlari. Odatda, tarkibida vod...

Muallif: Yondaftar
Fizika 8-sinf
Mavzu: Iste’molchilarni parallel ulash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Fizika 6-sinf
Mavzu: Massa haqida mashg'ulot
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Fizika 8-sinf
Mavzu: Iste’molchilarni ketma ket ulash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Fizika 7-sinf
Mavzu: Og'irlik va Vaznsizlik kuchi
Matn: Ogʻirlik — Yer tortish kuchi maydonida tinch turgan jismning uning erkin tushishiga...

Muallif: Yondaftar
Fizika 7-sinf
Mavzu: SIRPANISH ISHQALANISH KOEFFISENTINI ANIQLASH
Matn: Ishqalanish - bir-biriga tegi shib turuvchi qattiq jismlar, suyuqliklar va gazlarni...

Muallif: Yondaftar
Fizika 6-sinf
Mavzu: Atmosfera bosimi
Matn: Atmosfera bosimi – atmosferaning yer sirtidagi barcha narsalarga va yer sirtiga koʻ...

Muallif: Yondaftar
Jahon Tarixi 6-sinf
Mavzu: Qadimgi Misr sivilizatsiyasi
Matn: Misrda odamlar paleolit davridan boshlab yashagan. Miloddan avvalgi 10—6ming yillikda Nil ...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 8-sinf
Mavzu: Galogenlar mavzusida tajribaviy masalalar yechish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Ingliz tilini qadam va qadam o'rganamiz
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kimyoviy formula, valentlik
Matn: Valentlik (lot. valentia — kuch) — maʼlum element atomining boshqa element atomi bi...

Muallif: Yondaftar
Biologiya 5-sinf
Mavzu: Madaniy o’simliklarni vegetativ ko’payish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Biologiya 6-sinf
Mavzu: To'pgullar
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Rus tili 7-sinf
Mavzu: Как охарактеризовать лицо или предмет по действиям, которые он совершает
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Ona tili 5-sinf
Mavzu: "Sifat - so‘z turkumi"
Matn: Sifat (tilshunoslikda) — narsa belgisini bildiruvchisoʻzlar turkumi. Grammatikada b...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kimyoviy elementlar
Matn: O'zbek tilida D.I.Mendeleyev dasturi. Xar bir elementning to'liq ma'lumoti, tasviri va ato...

Muallif: Yondaftar
Adabiyot 5-sinf
Mavzu: Bobur ruboiylari (Videodars)
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
O'zbekiston tarixi 5-sinf
Mavzu: Amir Temur O'zbekiston tarixi
Matn: Amir Temur O‘rta, Janubiy va G‘arbiy Osiyo, shuningdek, Kavkaz, Povoljya va Ru...

Muallif: Yondaftar
Iqtisod 8-sinf
Mavzu: Talabga ta'sir etuvchi boshqa omillar
Matn: Talab va taklif — bozor iqtisodiyotining fundamental tushunchalari. Talab (tovarlar...

Muallif: Yondaftar
Informatika 7-sinf
Mavzu: Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o‘tkazish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 8-sinf
Mavzu: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
Matn: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari — elektronlarning atomlardan atomlarga butunla...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kislotalarning olinishi va xossalari
Matn: Kislota va asoslar - kimyoviy birikmalarning katta guruhlari. Odatda, tarkibida vod...

Muallif: Yondaftar
Ona tili 9-sinf
Mavzu: Ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gapga aylantirish.
Matn: KO`CHIRMA GAPLARNI O`ZLASHTIRMA GAPGA AYLANTIRISH
Ko`chirma gap o`zlashtirilma ...

Muallif: Yondaftar
Matematika 6-sinf
Mavzu: Manfiy ishorali sonlarni qo‘shish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Fizika 9-sinf
Mavzu: Suyuqlik
Matn: Suyuqlik — moddaning qattiq va gazsimon holatlari oʻrtasidagi agregat holat. S.ning...

Muallif: Yondaftar
Fizika 9-sinf
Mavzu: Yupqa linza
Matn: Linza (nem. Linse, lot. lens — yosmiq; ikki tomoni qavariq shisha) — 1) optikada — ...

Muallif: Yondaftar
Matematika 9-sinf
Mavzu: Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Informatika 8-sinf
Mavzu: Mantiqiy amallar
Matn: Mantiqiy amallar, mantiqiy operatsiyalar — berilgan hadlari va natijasi mulohaza (f...

Muallif: Yondaftar
Geometriya 8-sinf
Mavzu: Aylanaga ichki chizilgan burchak
Matn: Ichki va tashqi chizilgan shakllar (elementar matematikada) — bir shaklning ichiga ...

Muallif: Yondaftar
Geometriya 7-sinf
Mavzu: Qo‘shni va vertikal burchaklar
Matn: Vertikal burchaklar - birining tomonlari ikkinchisining tomonlari davomidan iborat ...

Muallif: Yondaftar
Kimyo 8-sinf
Mavzu: Atom tuzilishi va xossalari
Matn: Atom (yun. atomos – bo‘linmas) – kimyoviy elementning barcha xossalarini o‘zida muj...

Muallif: Yondaftar
Informatika 7-sinf
Mavzu: Sanoq sistemalarida qo‘shish va ayirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Muallif: Yondaftar
Geografiya 5-sinf
Mavzu: Yerning quyosh atrofida aylanishi
Matn:

Keling, ishni Yer va boshqa sayoralarni aylanishga nima majbur qil...

Muallif: Yondaftar
Informatika 8-sinf
Mavzu: Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi
Matn: Hisoblash texnikasi rivojlanish , bu rivojlanish ham nazariy ham amaliy asosga ega ekanlig...

Muallif: Yondaftar
Geometriya 11-sinf
Mavzu: Proeksiya
Matn:

Proyeksiya (lot. projectus — oldinga irgʻitilgan) — biror narsaning tekislik (qo...


Muallif: Yondaftar
Matematika 6-sinf
Mavzu: Aylana va doira
Matn: Atrofimizda dumaloq narsalar juda ko‘p. Ularning ba’zilari doirani eslatadi. Bular — obino...

Muallif: Yondaftar
Huquq 6-sinf
Mavzu: O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi
Matn:

"Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi" haqidagi qaror 1992-yilning 10-d...


Muallif: Yondaftar
Fizika 9-sinf
Mavzu: Atom yadrosining tuzilishi Protonlar va neytronlar
Matn:

Atom yadrosi – nuklonlardan – protonlar (r) va neytronlar (i)dan tash-kil topgan...


Muallif: Yondaftar
Kimyo 8-sinf
Mavzu: Oltingugurt va uning birikmalari
Matn: Tabiatda uchrashi. Oltingugurt tabiatda keng tarqalgan. U yer po'stlog'i ...

Muallif: Yondaftar
Geometriya 7-sinf
Mavzu: Uchburchakning asosiy elementlari
Matn: Uchburchak - bir toʻgʻri chiziqda yotmagan uchta nuqta va uchlari shu nuqtalarda boʻlgan u...

Muallif: Yondaftar
Geometriya 7-sinf
Mavzu: Uchburchak va uning turlari
Matn: Uchburchak tomonlarining uzunligiga koʻra, uch xil boʻladi: Teng tomonli uchburchak — uch...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: Ulushlar
Matn: Ulushlar deb sonning yoki biror bir narsaning bir bo'lagiga aytiladi. Masalan:Aylanani bi...

Muallif: Yondaftar
Matematika 5-sinf
Mavzu: Raqamlar
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...