YondaftarTelefon raqam:


Telegram:

Ish vaqti:

Manzil:
Toshkent vil.,Toshkent sh., Shayhantohur tum., Beruniy, 41
Onlayn darslar

Rus tili 6-sinf
Mavzu: Правописание "И" - "Ы" после "Ц"
Matn: Правописание "И" - "Ы" после "Ц"...

Rus tili Kurs +
Mavzu: RUS TILIDA SALOMLASHISH
Matn:
САЛОМЛАШИШ ВА ТИЛАК-ИСТАК БИЛДИРИШ ---- ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
Салом! ---- Приве...

Biologiya 11-sinf
Mavzu: Markaziy Osiyo va O’zbekistonning tabiiy ekosistemalari
Matn: Markaziy Osiyo va O’zbekistonning tabiiy ekosistemalari...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: INGLIZ TILI - PREDLOGLAR TO'LIQ DARS # 11 DARS
Matn: Xatto ingliz tilini mukammal biladiganlar ham predloglar borasida qiynalishadi. Negaki, ul...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Sifat va uning darajalanishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Biologiya 10-sinf
Mavzu: Hayotning hujayra darajasi
Matn: Hujayra - barcha hayot organizmlarning tuzilish, tarkibiy va funksional birligidir (virusl...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Qo'shimchalar va so'z yasalishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: TO BE feli
Matn: "To Be" fe'li ingliz tilida eng ko'p qo'llaniladigan fe'llardan biri hisoblanadi. Ko'pgina...

Biologiya 10-sinf
Mavzu: Yashash uchun kurash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Informatika 10-sinf
Mavzu: Access 2010
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Informatika Kurs +
Mavzu: Visual c# dasturlash tili
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Biologiya 10-sinf
Mavzu: YERDA HAYOT PAYDO BÓLISH NAZARIYALARI
Matn: Hayotning paydo boʻlishi - tirik organizmlarning paydo boʻlishi va rivojlanishi toʻ...

Iqtisod Kurs +
Mavzu: BIZNES FAOLIYATIDA MARKETING
Matn: KICHIK BIZNESDA MARKETING FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

21.1. Kichik biz...

Matematika 5-sinf
Mavzu: HAJMLARNING HISOBLANISHI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Ona tili 6-sinf
Mavzu: XUSUSIYAT,HAJM-O'LCHOV,MAKON-ZAMON SIFATLARI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Geografiya 10-sinf
Mavzu: Geografiya fanining tarixi va hozirgi davrdagi rivojlanishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kislorod +(laboratoriya ishi)
Matn: Kislorod (lot. Oxygenium, yun. oxys — nordon va gennao — tugʻmoq), O — Mendeleyev d...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)So'roq gap turlari
Matn: Birinchi who Bu olmosh shaxslar qarshi ishlatiladi. Bosh kelishik — faqat:...

Matematika 6-sinf
Mavzu: Tub sonlarni topishning tezkor usuli
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 10-sinf
Mavzu: Alkanlarning olinishi va fizik xossalari
Matn: Alkanlar — to‘yingan uglevodorodlarning xalqaro nomenklatura bo‘yicha atalishi. Parafinlar...

Kimyo 11-sinf
Mavzu: Foiz konsentratsiya mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 11-sinf
Mavzu: FARADEY QONUNI ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA HODISASI
Matn: Faradey qonuni - elektrolizning miqdoriy qonunlari. M. Faradey ochgan (1833—34). Fa...

Matematika 5-sinf
Mavzu: O'NLI KASRLARNI QO'SHISH VA AYIRISH
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Predloglar
Matn: Predloglar qisqa so`zlar (on, in,to) bo`lib, odatda ot oldidan ishlatiladi.
Xatto i...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Kishilik olmoshlarining to'ldiruvchi shakli
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Ona tili 5-sinf
Mavzu: Son so'z turkumi
Matn: Son (tilshunoslikda) —1) mustaqil soʻz turkumlaridan biri; predmetning miqdorini, s...

Matematika 5-sinf
Mavzu: To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub
Matn: Parallelepiped (yun. parallelos — parallel va epipedon — tekislik) — qaramaqarshi y...

Matematika 9-sinf
Mavzu: Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani hadlari yig‘indisini topish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Jahon Tarixi 10-sinf
Mavzu: 1946-1991-yillarda Hindiston va Pokiston.
Matn: 1971-yilda Hindiston — Pokiston davlatlari o‘rtasida yana urush boshlandi. Bunga Pokiston...

Biologiya 9-sinf
Mavzu: VIRUSLAR.HAYOTNING HUJAYRASIZ SHAKLLANISHI.
Matn: Viruslar (lot. virus — zahar) — faqatgina tirik hujayralarda koʻpayib, oʻsimlik, ha...

Kimyo 11-sinf
Mavzu: Atom tuzilishi.Yadro reaksiyalari
Matn: Mavzu matni uchun keltirilgan sahifalarni ko'ring:
Fizika 9 sinf:Atom yadrosining tuz...

Kimyo 10-sinf
Mavzu: Murakkab efirlar Olinishi va xossalari
Matn: Murakkab efirlar — organik birikmalar. Murakkab efirlarda uglevodorod radikali orga...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng) Noto'g'ri fe'llar
Matn:

Ingliz tilida taxminan 180 dan ortiq notog’ri fe&rsq...


Matematika 8-sinf
Mavzu: KOORDINATALAR TEKKISLIGI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 6-sinf
Mavzu: KASRLARNI UMUMIY MAXRAJGA KELTIRISH
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: KASRLARNI TAQQOSLASH
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Geometriya 10-sinf
Mavzu: Konus
Matn: Konus (yun. konos — dubulgʻa uchi) — yopiq konus sirt va uni hosil qiluvchilarni ke...

Matematika 8-sinf
Mavzu: Kasrlarni qisqartirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Gap turlari
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Fe'llar
Matn: Transkripsiyasi bilan tartibsiz fe'llar jadvali. Tarjima bilan birga ingliz tilidagi asosi...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Kishilik olmoshlari
Matn: Kishilik olmoshlari Ingliz tilida sen va siz olmoshlari uchun you ishlatiladi. Ayollar uc...

Kimyo 10-sinf
Mavzu: TO'YINGAN BIR ATOMLI SPIRTLAR
Matn: Bir atomli to`yingan spirtlar deb to`yingan uglevodorodlar molekulasidagi bitta vodorod at...

Matematika 8-sinf
Mavzu: Tenglamalar sistemasini o‘rniga qo‘yish usulida
Matn: Maqola matni bu sahifada...

Fizika 10-sinf
Mavzu: AYLANA VA ILGARILANMA HARAKATNING O'ZGARISHI
Matn: Aylanma harakat – qattiq jism aylanganda uning aylanish o‘qida yotmagan har bir nuq...

Geografiya 6-sinf
Mavzu: Avstraliya
Matn: Rasmiy nomi - Avstraliya Ittifoqi. Poytaxti - Kanberra. Hududi - 7682300 km.kv. Davlat til...

Matematika 7-sinf
Mavzu: KOMBINATORIKA
Matn: Kombinatorika (lot. combinare -birlashtirish), kombinator analiz, kombinator matema...

Matematika 7-sinf
Mavzu: Yig‘indi va ayirmaning kvadrati
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 9-sinf
Mavzu: SUV,MODDA,FILTR
Matn: Suv, vodorod oksid, H2O — vodorod (11,19%) va kislorod (88,81%)dan iborat eng sodda...

Fizika 8-sinf
Mavzu: ELEKTR LAMPASI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 8-sinf
Mavzu: TABIATDA ELEKTR HODISALARI(chaqmoq)
Matn: Chaqmoq — atmosferada yuz beradigan uchqunli elektr razryadi. Bulutlar bilan bulutl...

Informatika 7-sinf
Mavzu: Axborotlarni kompyuterda tasvirlanishi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 10-sinf
Mavzu: Etilen qatori uglevodorodlari, Alkenlar haqida umumiy ma’lumot
Matn: Alkenlar – tarkibida qo‘shbog‘ bo‘lgan to‘yinmagan uglevodorodlar. A.ning juda ko‘p...

Matematika 7-sinf
Mavzu: Qavslarni ochish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Foizlar
Matn: Foiz (lotincha pro cento - yuzdan so'zidan kelib chiqqa...

Matematika 7-sinf
Mavzu: Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 10-sinf
Mavzu: Fenollar va aromatik spirtlar
Matn: Fenollar — gidroksil guruxlari aromatik yadro uglerod atomlari bilan bevosita bogʻl...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: OKSIDLAR
Matn: Oksid - biri kislorod boʻlgan, ikki elementdan tarkib topgan modda. Oksidlar kimy...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Ayirish 20 gacha
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Qo'shish 10 gacha
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Katta, kichik va teng belgilari
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Raqamlar
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kurs+ 11-sinf
Mavzu: DTM TEST ONLINE ENG OSON USLUBI
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Ona tili 5-sinf
Mavzu: Urg'u va uning turlari
Matn: So'z bo'g'inlaridan biri yoki gap tarkibidagi bo'laklardan birining boshqalariga qaraganda...

Ona tili 7-sinf
Mavzu: So'z turkumlari
Matn: Soʻz turkumlari — tildagi soʻzlarning ularda umumiy kategorial maʼnoning (maye. otl...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Vodorod
Matn: Vodorod (Hydrogenium), H—Mendeleyev davriy sistemasining birinchi guruhiga mansub k...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Moddaning xossalari,fizik va kimyoviy uzgarishi
Matn:

Fizik xususiyatlar nima?

Fizik xususiyatlar bu moddaning haqiqiy tarkibini o'zg...


Huquq 9-sinf
Mavzu: O'zbekiston respublikasining mamuriy-hududiy va davlat tuzilishi
Matn: Oʻzbekiston respublikasining maʼmuriy-hududiy tuzilishi — Oʻzbekiston hududining ma...

Kimyo 9-sinf
Mavzu: Rux
Matn: Rux (Zincum), Zn — Mendeleyev davriy sistemasining 12- (avvalgi, yigʻiq...

Kimyo 10-sinf
Mavzu: Alkinlar
Matn: Alkinlar — molekulasida uchlamchi bogʻ boʻlgan atsetilen qatori toʻyinmagan ug...

Fizika 8-sinf
Mavzu: Elektr toki
Matn: Elektr toki — elektr zaryadlarining tartibli harakati. Elektr toki paydo boʻlishi v...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: KISLOTALAR
Matn: Kislota va asoslar - kimyoviy birikmalarning katta guruhlari. Odatda, tarkibida vod...

Fizika 6-sinf
Mavzu: Massa haqida mashg'ulot
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 8-sinf
Mavzu: Iste’molchilarni parallel ulash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 8-sinf
Mavzu: Iste’molchilarni ketma ket ulash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 7-sinf
Mavzu: Og'irlik va Vaznsizlik kuchi
Matn: Ogʻirlik — Yer tortish kuchi maydonida tinch turgan jismning uning erkin tushishiga...

Fizika 7-sinf
Mavzu: SIRPANISH ISHQALANISH KOEFFISENTINI ANIQLASH
Matn: Ishqalanish - bir-biriga tegi shib turuvchi qattiq jismlar, suyuqliklar va gazlarni...

Fizika 6-sinf
Mavzu: Atmosfera bosimi
Matn: Atmosfera bosimi – atmosferaning yer sirtidagi barcha narsalarga va yer sirtiga koʻ...

Jahon Tarixi 6-sinf
Mavzu: Qadimgi Misr sivilizatsiyasi
Matn: Misrda odamlar paleolit davridan boshlab yashagan. Miloddan avvalgi 10—6ming yillikda Nil ...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Ingliz tilini qadam va qadam o'rganamiz
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 8-sinf
Mavzu: Galogenlar mavzusida tajribaviy masalalar yechish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kimyoviy formula, valentlik
Matn: Valentlik (lot. valentia — kuch) — maʼlum element atomining boshqa element atomi bi...

Biologiya 6-sinf
Mavzu: To'pgullar
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Biologiya 5-sinf
Mavzu: Madaniy o’simliklarni vegetativ ko’payish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Rus tili 7-sinf
Mavzu: Как охарактеризовать лицо или предмет по действиям, которые он совершает
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Iqtisod 8-sinf
Mavzu: Talabga ta'sir etuvchi boshqa omillar
Matn: Talab va taklif — bozor iqtisodiyotining fundamental tushunchalari. Talab (tovarlar...

O'zbekiston tarixi 5-sinf
Mavzu: Amir Temur O'zbekiston tarixi
Matn: Amir Temur O‘rta, Janubiy va G‘arbiy Osiyo, shuningdek, Kavkaz, Povoljya va Ru...

Adabiyot 5-sinf
Mavzu: Bobur ruboiylari (Videodars)
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kimyoviy elementlar
Matn: O'zbek tilida D.I.Mendeleyev dasturi. Xar bir elementning to'liq ma'lumoti, tasviri va ato...

Ona tili 5-sinf
Mavzu: "Sifat - so‘z turkumi"
Matn: Sifat (tilshunoslikda) — narsa belgisini bildiruvchisoʻzlar turkumi. Grammatikada b...

Ona tili 9-sinf
Mavzu: Ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gapga aylantirish.
Matn: KO`CHIRMA GAPLARNI O`ZLASHTIRMA GAPGA AYLANTIRISH
Ko`chirma gap o`zlashtirilma ...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kislotalarning olinishi va xossalari
Matn: Kislota va asoslar - kimyoviy birikmalarning katta guruhlari. Odatda, tarkibida vod...

Kimyo 8-sinf
Mavzu: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
Matn: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari — elektronlarning atomlardan atomlarga butunla...

Informatika 7-sinf
Mavzu: Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o‘tkazish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 9-sinf
Mavzu: Yupqa linza
Matn: Linza (nem. Linse, lot. lens — yosmiq; ikki tomoni qavariq shisha) — 1) optikada — ...

Fizika 9-sinf
Mavzu: Suyuqlik
Matn: Suyuqlik — moddaning qattiq va gazsimon holatlari oʻrtasidagi agregat holat. S.ning...

Matematika 6-sinf
Mavzu: Manfiy ishorali sonlarni qo‘shish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Informatika 8-sinf
Mavzu: Mantiqiy amallar
Matn: Mantiqiy amallar, mantiqiy operatsiyalar — berilgan hadlari va natijasi mulohaza (f...

Matematika 9-sinf
Mavzu: Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Geometriya 8-sinf
Mavzu: Aylanaga ichki chizilgan burchak
Matn: Ichki va tashqi chizilgan shakllar (elementar matematikada) — bir shaklning ichiga ...

Geometriya 7-sinf
Mavzu: Qo‘shni va vertikal burchaklar
Matn: Vertikal burchaklar - birining tomonlari ikkinchisining tomonlari davomidan iborat ...

Kimyo 8-sinf
Mavzu: Atom tuzilishi va xossalari
Matn: Atom (yun. atomos – bo‘linmas) – kimyoviy elementning barcha xossalarini o‘zida muj...

Matematika 6-sinf
Mavzu: Aylana va doira
Matn: Atrofimizda dumaloq narsalar juda ko‘p. Ularning ba’zilari doirani eslatadi. Bular — obino...

Geometriya 11-sinf
Mavzu: Proeksiya
Matn:

Proyeksiya (lot. projectus — oldinga irgʻitilgan) — biror narsaning tekislik (qo...


Informatika 8-sinf
Mavzu: Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi
Matn: Hisoblash texnikasi rivojlanish , bu rivojlanish ham nazariy ham amaliy asosga ega ekanlig...

Geografiya 5-sinf
Mavzu: Yerning quyosh atrofida aylanishi
Matn:

Keling, ishni Yer va boshqa sayoralarni aylanishga nima majbur qil...

Informatika 7-sinf
Mavzu: Sanoq sistemalarida qo‘shish va ayirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 9-sinf
Mavzu: Atom yadrosining tuzilishi Protonlar va neytronlar
Matn:

Atom yadrosi – nuklonlardan – protonlar (r) va neytronlar (i)dan tash-kil topgan...


Huquq 6-sinf
Mavzu: O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi
Matn:

"Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi" haqidagi qaror 1992-yilning 10-d...


Kimyo 8-sinf
Mavzu: Oltingugurt va uning birikmalari
Matn: Tabiatda uchrashi. Oltingugurt tabiatda keng tarqalgan. U yer po'stlog'i ...

Geometriya 7-sinf
Mavzu: Uchburchak va uning turlari
Matn: Uchburchak tomonlarining uzunligiga koʻra, uch xil boʻladi: Teng tomonli uchburchak — uch...

Geometriya 7-sinf
Mavzu: Uchburchakning asosiy elementlari
Matn: Uchburchak - bir toʻgʻri chiziqda yotmagan uchta nuqta va uchlari shu nuqtalarda boʻlgan u...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Ulushlar
Matn: Ulushlar deb sonning yoki biror bir narsaning bir bo'lagiga aytiladi. Masalan:Aylanani bi...