Natural,ratsional,haqiqiy va butun sonlar

Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural,ratsional,haqiqiy va butun sonlar
Matn: Natural son deb sanash (sanoq) uchun ishlatiladigan sonlarga aytiladi. Natural sonlar to'plami harfi bilan belgilanadi. Ularga 1, 2, 3, 4, va hokazo sonlar kiradi.

Natural sonlar cheksizdir.

Butun sonlar toʻplami hisoblanadi. Uni quyidagicha taʼriflash mumkin: Natural sonlar va ularga qarama qarashi sonlar hamda nol birgalikda butun sonlarni tashkil qiladi.

Ratsional sonlar to'plami

Ratsional sonlar — ikki butun sonning nisbati sifatida ifodalanadigan sonlar.