MA`NFIY VA MUSBAT SONLAR

Matematika 6-sinf
Mavzu: MA`NFIY VA MUSBAT SONLAR
Matn: Manfiy sonlar — noldan kichik haqiqiy sonlar; musbat sonlarning qarama-qarshisi (qarang Qarama-qarshi son). Masalan, -2, -1 va h.k. Manfiy sonlar tushunchasi VI-XI asrlarda Hindistonda yaratilgan. Manfiy sonlarlar sonlar oʻqida sanoq boshidan, yaʼni nol nuqtadan chap tomonda tasvirlanadi
Musbat sonlar - noldan katta haqiqiy sonlar. Ratsional (kasr) Musbat sonlar natural sonlarning nisbati boʻlib, irratsional Musbat sonlar ratsional Musbat sonlarlar ketma-ketligining limiti hisoblanadi. Musbat sonlarlar sonlar oʻqida sanoq boshidan, yaʼni nol nuqtadan oʻng tomonda joylashgan haqiqiy sonlar. Maye: 2, 3, ^d va h. k. Musbat sonlar oldiga, odatda, "+" ishora yozilmaydi (qarang Manfiy sonlar).