TO'YINGAN BIR ATOMLI SPIRTLAR

Kimyo 10-sinf
Mavzu: TO'YINGAN BIR ATOMLI SPIRTLAR
Matn: Bir atomli to`yingan spirtlar deb to`yingan uglevodorodlar molekulasidagi bitta vodorod atomi o`rnini gidroksil guruhi almashinishi natijasida hosil bo`ladigan organik birikmalarga aytiladi. Ularning xalqaro nomi alkanollar bo`lib, ular CnH2n+1OH yoki R–OH formulalar bilan ifodalanadi.