(Eng) Noto'g'ri fe'llar

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng) Noto'g'ri fe'llar
Matn:

Ingliz tilida taxminan 180 dan ortiq notog’ri fe’llar bor. Biz ularning hammasini o’rganishimiz shart emas, chunki ularning ba’zilari  juda kam ishlatiladi, lekin boshqa ko’plari juda foydali va biz ularni bilishimiz kerak.

Noto’g’ri fe’llarni o’rganishning eng oson usuli qanday?

Ba’zi odamlarning o’ylashicha biz bu jadvalni miyamizga joylab olishimiz kerak ekan.Boshqalarning fikricha biz bu fe’llarning hammasini baravar o’rganmasdan asta-sekin kerak paytida o’rganishimiz kerak.

Noto`g`ri fe`llarni o`rganishning birgina yo`li — bizga notanish bo`lgan fe`lni uchratganimizda uni darrov qayd qilib yodlab borishdir.

Ularni qanday osonroq o`rganamiz?

Noto`g`ri fe`llarni  osonroq o`rganish uchun ularni to`rtta sinfga ajratib olishdir. Shunda biz ularni oson o`rganamiz!

1.Hamma turi bir xillari:

set     set        set

cost     cost       cost

2. Aytilganda o`xshash eshitiladiganlarini:

beat    beat     beaten

blow   blew     blown

drink    drank      drunk

sing    sang     sung

3. Ikkinchi va uchinchi shakli o`xshashlarini

bend   bent   bent

sleep    slept    slept

spend   spent    spent

teach   taught   taught

have    had     had

pay   paid    paid

say    said    said

4. Sinflarga ajratilmaganini:

come   came    come

do    did    done

go    went   gone

show   showed    show.