Qidiruv

    
  
Urg'u va uning turlari
Ona tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gapga aylantirish.
Ona tili 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
EKUK VA EKUB TOPISH SIRLARI
Matematika 6-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
So'z turkumlari
Ona tili 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Son so'z turkumi
Ona tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi
Informatika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
INGLIZ TILI - Articles - a, an | Artikllar
Ingliz tili Kurs +
Muallif:WESTMINSTER ACADEMY
  
Qadimgi Misr sivilizatsiyasi
Jahon Tarixi 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Talabga ta'sir etuvchi boshqa omillar
Iqtisod 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
"Sifat - so‘z turkumi"
Ona tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Kislotalarning olinishi va xossalari
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Mantiqiy amallar
Informatika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Kimyoviy elementlar
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Moddaning xossalari,fizik va kimyoviy uzgarishi
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Umumiy bo'luvchilar sonini topish
Matematika 6-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Uchburchak va uning turlari
Geometriya 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
TO BE feli
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Fe'lning munosabat shakllari. Zamon, shaxs-son, mayl
Ona tili 9-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Og'irlik va Vaznsizlik kuchi
Fizika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Hayotning hujayra darajasi
Biologiya 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
RUS TILIDA SALOMLASHISH
Rus tili Kurs +
Muallif:Yondaftar
  
YERDA HAYOT PAYDO BÓLISH NAZARIYALARI
Biologiya 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Alkanlarning olinishi va fizik xossalari
Kimyo 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Oltingugurt va uning birikmalari
Kimyo 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
(Eng)So'roq gap turlari
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Natural,ratsional,haqiqiy va butun sonlar
Matematika 5-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Kimyoviy formula, valentlik
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Fenollar va aromatik spirtlar
Kimyo 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
SIRPANISH ISHQALANISH KOEFFISENTINI ANIQLASH
Fizika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
AYLANA VA ILGARILANMA HARAKATNING O'ZGARISHI
Fizika 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Elektr toki
Fizika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
VIRUSLAR.HAYOTNING HUJAYRASIZ SHAKLLANISHI.
Biologiya 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Kislorod +(laboratoriya ishi)
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Atom yadrosining tuzilishi Protonlar va neytronlar
Fizika 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Qon aylanishi
Biologiya 9-sinf
Muallif:GRADATSIYA
  
OKSIDLAR
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Proeksiya
Geometriya 11-sinf
Muallif:Yondaftar
  
FARADEY QONUNI ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA HODISASI
Fizika 11-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Yupqa linza
Fizika 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Etilen qatori uglevodorodlari, Alkenlar haqida umumiy ma’lumot
Kimyo 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Konus
Geometriya 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Foiz konsentratsiya mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi
Kimyo 11-sinf
Muallif:Yondaftar
  
INGLIZ TILI - PREDLOGLAR TO'LIQ DARS # 11 DARS
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Yerning quyosh atrofida aylanishi
Geografiya 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
ONA TILI. Fe'lning vazifa shakllari. Sof fe'l va sifatdoshning ifodalanishi
Ona tili 7-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Biologiya: Odam Anatomiyasi "QON"
Biologiya 9-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Murakkab efirlar Olinishi va xossalari
Kimyo 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
1946-1991-yillarda Hindiston va Pokiston.
Jahon Tarixi 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
KISLOTALAR
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Vodorod
Kimyo 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Spirtlar
Kimyo 10-sinf
Muallif:GRADATSIYA
  
Aylana va doira
Matematika 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Rux
Kimyo 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
(Eng)Kishilik olmoshlari
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
O'zbekiston respublikasining mamuriy-hududiy va davlat tuzilishi
Huquq 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
BIZNES FAOLIYATIDA MARKETING
Iqtisod Kurs +
Muallif:Yondaftar
  
Axborotlarni kompyuterda tasvirlanishi
Informatika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Atom tuzilishi va xossalari
Kimyo 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Suyuqlik
Fizika 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Uchburchakning asosiy elementlari
Geometriya 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Chiziqli tenglamalar
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Ulushlar
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
MA`NFIY VA MUSBAT SONLAR
Matematika 6-sinf
Muallif:WESTMINSTER ACADEMY
  
Oxirgi raqamni topish
Matematika 6-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
Kimyo 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Yozuvda aks etmaydigan fonetik hodisalar
Ona tili 6-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
TO'YINGAN BIR ATOMLI SPIRTLAR
Kimyo 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Atmosfera bosimi
Fizika 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
KOMBINATORIKA
Matematika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
TABIATDA ELEKTR HODISALARI(chaqmoq)
Fizika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Avstraliya
Geografiya 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Ko'rsatkichli tenglamalar
Matematika 10-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Sanoq sistemalarida qo‘shish va ayirish
Informatika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Hosila
Matematika 10-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o‘tkazish
Informatika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Raqamlar
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Aylanaga ichki chizilgan burchak
Geometriya 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Alkinlar
Kimyo 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya
Matematika 8-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Foizlar
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Markaziy Osiyo va O’zbekistonning tabiiy ekosistemalari
Biologiya 11-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Beginner English | Ingliz tili 0 dan | birinchi dars
Ingliz tili Kurs +
Muallif:EVEREST EDUCATION
  
Kvadrat tenglama
Matematika 9-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
KASRLARNI UMUMIY MAXRAJGA KELTIRISH
Matematika 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Geografiya fanining tarixi va hozirgi davrdagi rivojlanishi
Geografiya 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Biomolekulalar
Biologiya Kurs +
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Amir Temur O'zbekiston tarixi
O'zbekiston tarixi 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari
Jahon Tarixi 5-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
(Eng)Fe'llar
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Visual c# dasturlash tili
Informatika Kurs +
Muallif:Yondaftar
  
Iste’molchilarni ketma ket ulash
Fizika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi
Matematika 11-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Qo‘shni va vertikal burchaklar
Geometriya 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Funksiya
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
XUSUSIYAT,HAJM-O'LCHOV,MAKON-ZAMON SIFATLARI
Ona tili 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Iste’molchilarni parallel ulash
Fizika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Katta, kichik va teng belgilari
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
(Eng) Noto'g'ri fe'llar
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Qo'shib ajratib yozish imlosi. Bosh harflar imlosi. Chiziqcha bilan yozish imlosi
Ona tili 5-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Galogenlar mavzusida tajribaviy masalalar yechish
Kimyo 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Word dasturida ishlash
Informatika 9-sinf
Muallif:Free Study
  
Правописание "И" - "Ы" после "Ц"
Rus tili 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Как охарактеризовать лицо или предмет по действиям, которые он совершает
Rus tili 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Manfiy ishorali sonlarni qo‘shish
Matematika 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish
Matematika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi
Matematika 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Chiziqli funksiya 1-dars
Matematika 8-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Yig‘indi va ayirmaning kvadrati
Matematika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Yashash uchun kurash
Biologiya 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Photoshop dasturida ishlash 2 dars
Informatika Kurs +
Muallif:Free Study
  
Madaniy o’simliklarni vegetativ ko’payish
Biologiya 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Geometrik progressiya 1-dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Tovushlar tasnifi
Ona tili 5-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Bo'linish belgilari
Matematika 6-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Atom tuzilishi.Yadro reaksiyalari
Kimyo 11-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Tub sonlarni topishning tezkor usuli
Matematika 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Qo'shimchalar va so'z yasalishi
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi
Huquq 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
KASRLARNI TAQQOSLASH
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
HAJMLARNING HISOBLANISHI
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
(Eng)Predloglar
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Eneolit va bronza davri
Jahon Tarixi 6-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
SUV,MODDA,FILTR
Kimyo 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
8 ta muhim sabab ingliz tilini o'rganishga || Top reasons to learn English
Ingliz tili Kurs +
Muallif:EVEREST EDUCATION
  
Geometrik progressiya 2-dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Beginner english | Present Simple | lesson #5
Ingliz tili Kurs +
Muallif:EVEREST EDUCATION
  
O'NLI KASRLARNI QO'SHISH VA AYIRISH
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Photoshop dasturida ishlash 1 dars
Informatika Kurs +
Muallif:Free Study
  
Trigonometriya qo'shish formulalari
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Chiziqli funksiya 2-dars
Matematika 8-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Beginner English | "To be" fe'li | uchinchi dars
Ingliz tili Kurs +
Muallif:EVEREST EDUCATION
  
Beginner English | Present Continuous tense | to'rtinchi dars
Ingliz tili Kurs +
Muallif:EVEREST EDUCATION
  
Ingliz tili 0 dan || Get fe'li qo'llanishi
Ingliz tili Kurs +
Muallif:EVEREST EDUCATION
  
Urug'chilik jamiyati
Jahon Tarixi 6-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani hadlari yig‘indisini topish
Matematika 9-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Ingliz tilini qadam va qadam o'rganamiz
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
To'pgullar
Biologiya 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Kvadrat funksiyalar 2-dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Kasrlarni qisqartirish
Matematika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
ELEKTR LAMPASI
Fizika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Kvadrat funksiyalar 2-dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Bobur ruboiylari (Videodars)
Adabiyot 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Massa haqida mashg'ulot
Fizika 6-sinf
Muallif:Yondaftar
  
DTM. Trigonometriya asoslari 2- dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Trigonometriyaning asosiy ayniyatlari
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Rus tili 7-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
SONLARNI QO'SHISH
Matematika 5-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Trigonometriya Boshlang'ich tushunchalar
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Trigonometrik tenglamalar 2- dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Sifat va uning darajalanishi
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
1C Buxgalteriya 1.3 - ishga qabul qilish!
Iqtisod Kurs +
Muallif:Free Study
  
Bo'linish belgilari 2 qism
Matematika 6-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Trigonometriya Keltirish formulalari
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Access 2010
Informatika 10-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Kvadrat funksiyalar. 1-dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Qadimgi tarix taraqqiyotining boshlanishi
Jahon Tarixi 5-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Photoshop dasturida stiker yasash
Informatika Kurs +
Muallif:Free Study
  
Qavslarni ochish
Matematika 7-sinf
Muallif:Yondaftar
  
KOORDINATALAR TEKKISLIGI
Matematika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Beginner English | Nutq qismlari | ikkinchi dars
Ingliz tili Kurs +
Muallif:EVEREST EDUCATION
  
Irrational tenglama va tengsizliklar sifatlirog'i
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Windows yozish
Informatika 8-sinf
Muallif:Free Study
  
Logarifmning aniqlanish sohasi
Matematika Kurs +
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
ONA TILI. Leksikalogiya.So'z va leksika. Ko'chma ma'no turlari
Ona tili 10-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Qadimgi Dunyo
Jahon Tarixi 5-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
(Eng)Gap turlari
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Hosilalar
Matematika 10-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Tenglamalar sistemasini o‘rniga qo‘yish usulida
Matematika 8-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Ko'rsatkichli tenglamalar 2-dars
Matematika 10-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Trigonometriya Yarim burchak
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Trigonometriya Ikkilangan burchak 2 - dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
1C. Korxonani kontragentlarini ro'yxatga olish.
Iqtisod Kurs +
Muallif:Free Study
  
Trigonometrik tenglamalar I bo'lim
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Hozirgi o'zbek adabiy tili fan sifatida.
Ona tili 10-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Qo'shish 10 gacha
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Trigonometriya Qo'shish formulalari 2 - dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Ayirish 20 gacha
Matematika 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Trigonometriya Ikkilangan burchak 1 dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Kishilik olmoshlarining to'ldiruvchi shakli
Ingliz tili 5-sinf
Muallif:Yondaftar
  
DTM TEST ONLINE ENG OSON USLUBI
Kurs+ 11-sinf
Muallif:Yondaftar
  
Trigonometrik tenglamalar H bo'lim
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Hosila 2-dars
Matematika 10-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
DTM. Trigonometriya asoslari 1-dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
Trigonometrik tenglamalar 1 dars
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION
  
ONA TILI. Orfografiya. Imlo qoidalari. Unlilar imlosi
Ona tili 9-sinf
Muallif:REPETITOR SERVIS
  
Trigonometrik tenglamalar C bo'lim
Matematika 9-sinf
Muallif:BUKHARA EDUCATION


Matematika
5-sinf kitobi


Matematika
5-sinf kitobi


Adabiyot
5-sinf kitobi


Biologiya
5-sinf kitobi


Geografiya
5-sinf kitobi


Ingliz tili
5-sinf kitobi


Informatika
5-sinf kitobi


Ona tili
5-sinf kitobi


Rus tili
5-sinf kitobi


Jahon Tarixi
5-sinf kitobi


Matematika
6-sinf kitobi


Biologiya
6-sinf kitobi


Fizika
6-sinf kitobi


Geografiya
6-sinf kitobi


Informatika
6-sinf kitobi


Ingliz tili
6-sinf kitobi


Ona tili
6-sinf kitobi


Jahon Tarixi
6-sinf kitobi


Huquq
6-sinf kitobi


Adabiyot
6-sinf kitobi


Adabiyot
6-sinf kitobi


Matematika
7-sinf kitobi


Geometriya
7-sinf kitobi


Kimyo
7-sinf kitobi


Fizika
7-sinf kitobi


Informatika
7-sinf kitobi


Rus tili
7-sinf kitobi


Jahon Tarixi
7-sinf kitobi


O'zbekiston tarixi
7-sinf kitobi


Ona tili
7-sinf kitobi


Adabiyot
7-sinf kitobi


Ingliz tili
7-sinf kitobi


Geografiya
7-sinf kitobi


Huquq
7-sinf kitobi


Matematika
8-sinf kitobi


Adabiyot
8-sinf kitobi


Fizika
8-sinf kitobi


Geometriya
8-sinf kitobi


Kimyo
8-sinf kitobi


Geografiya
8-sinf kitobi


Informatika
8-sinf kitobi


Iqtisod
8-sinf kitobi


Ingliz tili
8-sinf kitobi


Jahon Tarixi
8-sinf kitobi


Huquq
8-sinf kitobi


Ona tili
8-sinf kitobi


Huquq
8-sinf kitobi


O'zbekiston tarixi
8-sinf kitobi


Matematika
9-sinf kitobi


Adabiyot
9-sinf kitobi


Geometriya
9-sinf kitobi


Fizika
9-sinf kitobi


Informatika
9-sinf kitobi


Ingliz tili
9-sinf kitobi


Iqtisod
9-sinf kitobi


Jahon Tarixi
9-sinf kitobi


Huquq
9-sinf kitobi


Huquq
9-sinf kitobi


O'zbekiston tarixi
9-sinf kitobi


Rus tili
9-sinf kitobi


Ona tili
9-sinf kitobi


Kimyo
9-sinf kitobi


Adabiyot
10-sinf kitobi


Adabiyot
10-sinf kitobi


Matematika
10-sinf kitobi


Matematika
10-sinf kitobi


Biologiya
10-sinf kitobi


Huquq
10-sinf kitobi


Jahon Tarixi
10-sinf kitobi


Geografiya
10-sinf kitobi


Fizika
10-sinf kitobi


Informatika
10-sinf kitobi


Ingliz tili
10-sinf kitobi


Jahon Tarixi
10-sinf kitobi


Huquq
10-sinf kitobi


Ona tili
10-sinf kitobi


Kimyo
10-sinf kitobi


Rus tili
10-sinf kitobi


Matematika
11-sinf kitobi


Adabiyot
11-sinf kitobi


Adabiyot
11-sinf kitobi


Geografiya
11-sinf kitobi


Biologiya
11-sinf kitobi


Huquq
11-sinf kitobi


Jahon Tarixi
11-sinf kitobi


Fizika
11-sinf kitobi


Ingliz tili
11-sinf kitobi


Informatika
11-sinf kitobi


Jahon Tarixi
11-sinf kitobi


Huquq
11-sinf kitobi


Ona tili
11-sinf kitobi


O'zbekiston tarixi
11-sinf kitobi


Rus tili
11-sinf kitobi


Kimyo
11-sinf kitobi


Matematika
11-sinf kitobi