Atom tuzilishi.Yadro reaksiyalari

Kimyo 11-sinf
Mavzu: Atom tuzilishi.Yadro reaksiyalari
Matn: Mavzu matni uchun keltirilgan sahifalarni ko'ring:
Fizika 9 sinf:Atom yadrosining tuzilishi Protonlar va neytronlar Sahifa
Kimyo 8 sinf:Atom tuzilishi va xossalari Sahifa