To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub

Matematika 5-sinf
Mavzu: To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub
Matn: Parallelepiped (yun. parallelos — parallel va epipedon — tekislik) — qaramaqarshi yoklari oʻzaro parallel va teng parallelogrammlardan iborat oltiyoqlik. P.ning 8 uchi, 12 qirrasi boʻladi. Yon qirralari asos tekisligiga tik boʻlgan P. toʻgʻri, aks holda ogʻma P. deyiladi (rasmga q.). Toʻgʻri P.ning yon yoklari toʻgʻri toʻrtburchaklardan iborat. Asosi toʻgʻri toʻrtburchakdan iborat P. toʻgʻri burchakli P., yoklari kvadratlardan iborat P. kub deyiladi. P. hajmi asosining yuzi Sb-n balandligi Yakoʻpaytmasigateng , yaʼni V=HS.
БикЮ Kub (yun. Kubos) (matematikada) — muntazam oltioyoqlik. K. 6 yoq, 12 qir-ra, 8 uchga ega. K. yoklari kvadratlardan iborat boʻlib, har qaysi uchida oʻzaro perpendikulyar uchtadan qirra birlashadi. K. simmetriya markazi, 9 tadan simmetriya oʻqi va simmetriya tekisligiga ega. Kirrasi a boʻlsa, K.ning sirti 6a2, hajmi a3 ga teng; bir-biriga teng uch koʻpaytuvchining koʻpaytmasi, yaʼni har qanday sonning uchinchi darajasi.