(Eng)Predloglar

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)Predloglar
Matn: Predloglar qisqa so`zlar (on, in,to) bo`lib, odatda ot oldidan ishlatiladi.
Xatto ingliz tilini mukammal biladiganlar ham predloglar borasida qiynalishadi. Negaki, ularni birma-bir tarjima qilishning iloji yo`q. Bitta predlog vaziyatdan kelib chiqqan holda bir necha xil tarjima qilinishi mumkin.
Qachon qaysi predlogni ishlatish to`g`risida aniq qoidalar juda kam. Shuning uchun predloglarni o`rganishning yagona yo`li lug`at bilan ko`p ishlash, ingliz adabiyotini ko`p o`qish hamda birikmalarni yodlash hisoblanadi.
Quyidagi jadvallarda ingliz tilida ko`p ishlatiladigan predloglar bilan tanishasiz.
Predloglar - Ishlatilishi
at - at 8 o`clock, at Christmas, at Easter, at the weekend,
in - in September, in March, in the winter/spring/autumn
on - on Monday, on May 6 th , on Tuesday evening since aniq vaqt nuqtasi (o`tgan zamondan hozirgacha)
for - for 2 years, for 6 month
ago - 2 years ago, 6 month ago
before - before 2005,
to - ten to six (5:50)
past - ten past six (6:10)
to/till/until - from Monday to/till Friday
till/until - He is on holiday until Friday
by - I will be back by 6 o`clock. By 11 o`clock I had read five page.