(Eng)So'roq gap turlari

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: (Eng)So'roq gap turlari
Matn: Birinchi who Bu olmosh shaxslar qarshi ishlatiladi. Bosh kelishik — faqat: Bu olmosh, ikki hodisa shakllari bor who ob’ektiv hodisa — whom ob’ektiv holda murod shakli kamdan-kam hollarda asosan rasmiy kitobida, ishlatiladigan, va so’z jihozlardan etiladi. So’zlashuv nutqida, foydalanish who Ingliz tilida bu so’roq talafuzida bilan bir taklif, nima vazifalari rioya qilish? Bu bo’lishi mumkin:

 • Mavzu. Bu holatda fe’l-predicate eskort unutmang birlik uchinchi shaxs shaklida bo’ladi. who

  Who knows the answer to this question? – Who knows the answer to this question? – Kim bu savolga javob biladi?

  Who broke the window? – Who broke the window? – Kim oynasini sindirdi?

 • Yuklab nominal qismi. Endi biz mavzu bilan shaxs va qator huquqbuzarlik tekislang olaman.

  Who are those strange women? – Who are those strange women? – o’sha g’alati ayollar kimlar?

  Who is your husband? – Who is your husband? – Eringiz kim?

 • To’g’ridan-to’g’ri va bilvosita prepositional to’ldiruvchi. Ingliz tilida bu so’roq olmoshlarini birga predlog odatda jumla oxirida qo’yiladi unutmang.

  Who (whom) did you invite to the party? – partiya? Who (whom) did you invite to the party? – Who (whom) did you invite to the party? – Kim siz tomon taklif qilasiz?

  Who (whom) did you show this book to? – kitobni? Who (whom) did you show this book to? – Who (whom) did you show this book to? – Kim sizga bu kitobni ko’rsatdi?

  Who (whom) are you waiting for here? – bu erda? Who (whom) are you waiting for here? – Who (whom) are you waiting for here? – Kim siz kutmoqda?

  Who (whom) are you going to spend the holidays with? – bilan dam? Who (whom) are you going to spend the holidays with? – Who (whom) are you going to spend the holidays with? – Kim bilan siz dam?

Keyingi, uning so’roq talafuzida haqida gaplashaylik what Bu olmosh jonsiz narsalarga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Bunday talafuzida bir xil hukm o’z vazifasi, who Bu, bir gapda olmosh emas what hukm bo’lishi mumkin:

 • Mavzu. Bu holatda fe’l-predicate ham birlik uchinchi shaxs shaklida ishlatiladi.

  What was written in this article? – What was written in this article? – Ushbu maqolada nima yozilgan edi?

  What is it? – What is it? – Bu nima?

 • Yuklab nominal qismi. huquqbuzarlik-bog’lama mavzu bilan shaxs va qator rozi.

  What is the cost of this yellow bag? – What is the cost of this yellow bag? – bu sariq xalta qancha turadi?

  What are the results of this competition? – What are the results of this competition? – Tanlov natijalari qanday?

 • to’g’ridan-to’g’ri va bilvosita prepositional to’ldiruvchi. bu so’roq ko’makchilarning bilan bog’liq bahona oxirida odatda har doim bo’ladi.

  What did you choose? – What did you choose? – Siz nima tanlash kerak?

  What have you lost? – What have you lost? – Siz nima yo’qotgan?

  What were you talking about? – What were you talking about? – Nima haqida gapiryapsiz?

So’roq olmoshlari what shaxslar qarshi ishlatilishi mumkin, biz bir kasb yoki ish bilan huquqlarini o’rganish bo’lsa. Misol uchun:

What is he? – What is he? – u kim? He is a builder U quruvchi bo’lgan.

Biroq, bu tanbeh ismi, familiyasi, oilaviy munosabatlarni topish qaratilgan savollarga taalluqli emas. Bu holda, biz olmosh foydalanish who

Ingliz tilida bu so’roq olmosh sifatida whose ular ism oldin va bir funktsiya ta’rifi o’ynash uchun taklif belgilanadi.

Whose document have you brought? – Whose document have you brought? – Kimning hujjat Siz keltirgan?

Whose bag is it? – Whose bag is it? – Kimning bag?

So’roq olmoshlari jonli va jonsiz ob’ektlar ham qo’llanilishi mumkin. which Bu shaxslar yoki narsalar cheklangan soni tanlov shama:

Which dish did you like? – Which dish did you like? – Nima ovqat siz kabi edi? (Bir necha bor edi)

Which language would you like to learn? – Which language would you like to learn? – Qaysi til siz o’qishga xohlaysiz? (Misol uchun, tillarda 5-6 jumladan kurslar turli)

Which of you will participate in this ceremony? – Which of you will participate in this ceremony? – Necha sizlardan marosimida ishtirok etadi? (Va faqat 10)

Va to’siq iboralar haqida unutmang:

 • what kind of? — Qanday, qanaqa:

  What kind of literature do you prefer? – What kind of literature do you prefer? – Agar kitoblar qanday afzal ko’rasiz?

 • what about…? — Qanday qilib, bu haqida …?

  What about going out tonight? – What about going out tonight? – Qanday qilib haqida bugun bir joyga borish?

 • what if…? — Nima bo’lsa …?

  What if she doesn’t believe us? – What if she doesn’t believe us? – Nima u bizni iymon bo’lmasa-chi?