INGLIZ TILI - PREDLOGLAR TO'LIQ DARS # 11 DARS

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: INGLIZ TILI - PREDLOGLAR TO'LIQ DARS # 11 DARS
Matn: Xatto ingliz tilini mukammal biladiganlar ham predloglar borasida qiynalishadi. Negaki, ularni birma-bir tarjima qilishning iloji yo`q. Bitta predlog vaziyatdan kelib chiqqan holda bir necha xil tarjima qilinishi mumkin.

Qachon qaysi predlogni ishlatish to`g`risida aniq qoidalar juda kam. Shuning uchun predloglarni o`rganishning yagona yo`li lug`at bilan ko`p ishlash, ingliz adabiyotini ko`p o`qish hamda birikmalarni yodlash hisoblanadi.

Quyidagi jadvallarda ingliz tilida ko`p ishlatiladigan predloglar bilan tanishasiz.

Predloglar                                          Ishlatilishi

at                      at 8 o`clock,  at Christmas, at Easter, at the weekend,

                          at the moment, at night, at midnight, at dawn, at noon

in                      in September,  in March, in the winter/spring/autumn

                          in 1998, in the 20th century, in a hour, in a minute

                          in the morning/ afternoon/ evening,

on                     on Monday, on May 6 th , on Tuesday evening since aniq vaqt nuqtasi (o`tgan zamondan hozirgacha)

for                             for 2 years, for  6 month

ago                             2 years ago, 6 month ago

before                      before  2005,

to                                ten to six (5:50)

past                            ten past six (6:10)

to/till/until           from Monday to/till Friday

till/until              He is on holiday until Friday

by                         I will be back by 6 o`clock. By 11 o`clock I had read five page.