1C. Korxonani kontragentlarini ro'yxatga olish.

Iqtisod Kurs +
Mavzu: 1C. Korxonani kontragentlarini ro'yxatga olish.
Matn: Kontragent bu korxona oldi-sotdi munosabatlarini rasmiylashtirishda qatnashadigan tashkilot yoki jismoniy shaxs bo'lishi mumkin. kontragentlarga bank, soliq idoralari , ta'sischilar, xaridorlar va mol etkazib beruvchilar kiradi.