Ko'rsatkichli tenglamalar

Matematika 10-sinf
Mavzu: Ko'rsatkichli tenglamalar
Matn: Koʻrsatkichli tenglama yoki darajali tenglama — matematik darajasi koʻphaddan iborat tenglama. Koʻrsatkichli tenglamani odatda

(bu yerda a>0, a≠1) koʻrinishga keltirish mumkin. Bu tenglama

tenglamaga teng kuchlidir.

Koʻrsatkichli tenglamani yechishning ikkita asosiy usuli mavjud:

1. koʻrsatkichlarni tenglashtirish, yaʼni berilgan tenglamani

koʻrinishga keltirish;

2. yangi oʻzgaruvchi kiritish.