ONA TILI. Fe'lning vazifa shakllari. Sof fe'l va sifatdoshning ifodalanishi

Ona tili 7-sinf
Mavzu: ONA TILI. Fe'lning vazifa shakllari. Sof fe'l va sifatdoshning ifodalanishi
Matn: ONA TILI. Fe'lning vazifa shakllari. Sof fe'l va sifatdoshning ifodalanishi