Qo'shib ajratib yozish imlosi. Bosh harflar imlosi. Chiziqcha bilan yozish imlosi

Ona tili 5-sinf
Mavzu: Qo'shib ajratib yozish imlosi. Bosh harflar imlosi. Chiziqcha bilan yozish imlosi
Matn: