Yozuvda aks etmaydigan fonetik hodisalar

Ona tili 6-sinf
Mavzu: Yozuvda aks etmaydigan fonetik hodisalar
Matn: