Trigonometrik tenglamalar 2- dars

Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometrik tenglamalar 2- dars
Matn:

Тригонометрик тенгламаларни ечиш

Дарснинг мақсади

  1. Таълимий- Тригонометрик тенгламалар бўйича билим,куникма ва малакалар хосил қилиш

  2. Ривожлантирувчи – уқувчиларда уйлаш,фикрлаш,анализ қилиш қобилиятларин ривожлантириш.

  3. Тарбиявий – уқувчиларнинг математикага булган қизиқишини кучайтириш


Дарс тури: умумлаштирувчи дарс.

Дарснинг ташкил қилиш формалари: якка,группа ,фронтал.

Дарс жихозлари:

  • компьютер, интерактив доска.


Дарснинг бориши:

1.Ташкилий қисм:

А. Саломлашиш

Б.Уқувчиларнинг давомати

В.Синфхонасининг дарсга тайергарлиги

2.Уйга вазифани текшириб булгунча туртта уқувчи доскада мисоллар ишлайди

1)hello_html_m33ec081b.gif 2)hello_html_m3c725816.gif 3)hello_html_m57468339.gif 4) tg a = 0,5

3.Уз-узини текшириш: рост ва ёлғон деб жавоб берилади


hello_html_m20287727.gif

4.Разминка:Индивидуал иш. Укувчиларнинг узи мисолларни танлайди.

3”олиш учун тенгламани ечинг: 1) sinx = http://festival.1september.ru/articles/314435/image1606.gif

2) cos2 x – 9 cos x + 8 = 0

3) hello_html_27889ff0.gif

4”олишучун. Тенгламани ечинг:

1) cos 2x – 9cos x +8=0

2) sin 2x sin 3x=0

3) hello_html_m5ab33def.gifcos x + sin x = 0

5”олиш учун. Тенгламани ечинг:

1) 2cos2x + 3sin x = 0

2) 3 sin x cos x – cos2 x = 0

3. cos4x cos2x+sin4x sin2x=hello_html_m4383ae39.gif