Qo‘shni va vertikal burchaklar

Geometriya 7-sinf
Mavzu: Qo‘shni va vertikal burchaklar
Matn: Vertikal burchaklar - birining tomonlari ikkinchisining tomonlari davomidan iborat boʻlgan burchaklar (rayem, 1 va 2, 3 va 4 burchaklar). Ikki tekislik kesishganda hosil boʻladigan va yoqlari biri ikkinchisining davomi boʻlgan ikki burchaklar ham V.b deyiladi. V.b. bir-biriga teng boʻladi.