Kimyoviy elementlar

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kimyoviy elementlar
Matn: O'zbek tilida D.I.Mendeleyev dasturi. Xar bir elementning to'liq ma'lumoti, tasviri va atomi tuzilishi ifoda etilgan.