OKSIDLAR

Kimyo 7-sinf
Mavzu: OKSIDLAR
Matn: Oksid - biri kislorod boʻlgan, ikki elementdan tarkib topgan modda. Oksidlar kimyoviy hossalariga koʻra quyidagi turlarga boʻlinadi:
  • tuz hosil qilaydigan oksidlar
  • asosli oksidlar (masalan, natriy oksidi - Na2O, mis oksidi - CuO);
  • kislotali oksidlar (masalan, oltingugurt (VI) oksidi - SO3, azot (IV) oksidi - NO2);
  • amfoter oksidlar (masalan, rux oksidi - ZnO, alyuminiy oksidi - Аl2О3);
  • tuz hosil qilmaydigan oksidlar (masalan, uglerod (II) oksidi - CO, azot (I) oksidi - N2O, azot (II) oksidi - NO).