TABIATDA ELEKTR HODISALARI(chaqmoq)

Fizika 8-sinf
Mavzu: TABIATDA ELEKTR HODISALARI(chaqmoq)
Matn: Chaqmoq — atmosferada yuz beradigan uchqunli elektr razryadi. Bulutlar bilan bulutlar orasida yoki budutlar bilan yer orasida hosil boʻladi. Ch. hosil qiluvchi momaqaldiroq bulutining elektr zaryadlari 10—100 Kl boʻlib, unga sabab elektr zaryadlarining birbiriga taʼsirlashuvidir. Ch. chaqqanda atrof bir zum yorishib ketadi. Uzunligi bir necha km, diametri bir necha oʻn sm, davomiyligi sekundning oʻnlarcha ulushiga teng , tok kuchi 100 kA gacha boʻlishi mumkin. Bunday chizikli Ch. bilan birga baʼzan sharsimon Ch. ham chaqadi. Ch., asosan, bahor va yoz fasllarida kuzatiladi. Momaqaldiroq bilan birga yuz beradi